Budgetbewaking

Budgetbewaking

 • Budgeteenheden

  Voor budgettering van niet-financiële eenheden

  Wellicht is voor uw organisatie niet alleen een zorgvuldige registratie en verwerking van de financiën van belang, maar ook die van andere eenheden zoals FTE’s, dagen/werkdagen, aantallen stoelen, aantallen bedden, et cetera. Denk in dit geval bijvoorbeeld aan zorginstellingen. Met BrancheView Budgeteenheden is het mogelijk deze aantallen eenheden en bijbehorende bedragen te budgetteren, te boeken en te rapporteren in lay-out en niveau naar keuze.

  Beschikt u tevens over BrancheView Budgetniveaus? Dan kunt u in uw rapportage tevens aangeven op welk onderdeel van de organisatie (divisie, subdivisie, afdeling, vestiging, et cetera) het betrekking heeft. Daar waar het niet noodzakelijk is de kosten uit te splitsen, kunt u de desbetreffende grootboekrekeningen groeperen en op één regel afdrukken onder een verzamelnaam.

  1.250,00
 • Budgethistorie

  Altijd een glashelder en reëel beeld van budgetontwikkelingen

  Met BrancheView Budgethistorie kunt u wijzigingen direct in de rapportage opvoeren als mutatie op het vastgestelde budget zodat u altijd een helder en reëel beeld hebt van budgetontwikkelingen zonder de rapportage aan te passen.

  Voordelen/mogelijkheden Budgethistorie
  Invoer begroting
  – Budgethistorie hanteert dezelfde systematiek als AccountView bij invoeren periodieke verdeling vastgestelde budget.
  – Wijziging op het budget worden als mutatie vermeld op een aparte regel. Oorspronkelijke begroting blijft dus intact!
  – Mutatie(s) op het budget worden als één bedrag (saldo) per periode, kostenplaats en grootboekrekening doorgezet naar de AccountView Budgetmodule (indien aanwezig) voor een concrete en complete rapportage.
  Afsluiten budgetperiode
  – Mogelijkheid om de budgetperiode onafhankelijk van de financiële periode af te sluiten zodat je een nagekomen factuur lang na het sluiten budgetperiode kunt boeken zonder de rapportage te wijzigen.
  – Herrekening van de werkelijke cijfers in de budgetmodule naar keuze op basis van de financiële boekingsperiode óf de budgetperiode waarin de boekingen zijn ingedeeld.
  – Na afsluiten budgetperiode worden de rapportages ‘bevroren’. Eventuele mutaties worden vermeld in de rapportage van de volgende periode.

  Praktische informatie
  Budgethistorie is een uitbreiding op AccountView Team Budgettering II en veronderstelt dat er altijd wordt gebudgetteerd op basis van grootboekrekening en kostenplaats.

  1.750,00
 • Budgetniveaus

  Tot op ieder gewenst niveau precies weten wat de kosten zijn

  Met BrancheView Budgetniveaus kunt u de door uzelf ingerichte structuur van uw organisatie in hiërarchische lagen koppelen aan kostenplaatsen en grootboekrekeningen. Apart gedefinieerd en verwerkt voor iedere afdeling, divisie en vestiging.

  Mogelijkheden:
  – rapportage kan vanuit verslagenmodule worden gekoppeld aan organisatiestructuur;
  – eenmalig door uzelf ontwikkeld verslagmodel wordt automatisch gebruikt als concept voor al uw verslagen (koppeling dochter- en moederverslagen);
  – flexibel in te richten verslagtitels en lay-outkenmerken;
  – indien u ook beschikt over de module budgeteenheden, kunt u ook de rapportage van niet-financiële eenheden verwerken.

  1.750,00
 • Budgetverbruik / Verplichtingen

  Altijd inzicht in werkelijk beschikbare bestedingsruimte onderneming

  BrancheView Budgetverbruik biedt een allesomvattend inzicht in de opbrengsten en kosten, waarbij u de gerealiseerde cijfers kunt vergelijken met vooraf bepaalde bestedingsbudgetten en aangegane verplichtingen.

  Met Budgetverbruik kunt u de status van uw verplichtingen bijwerken vanuit de stamgegevens én vanuit de financiële boeking. U kunt rapportages opvragen van bepaalde kosten, uitstaande verplichtingen, prognose, budget en het verschil tussen beide. Op die manier voorkomt u de onaangename verrassing van een factuur die hoger uitvalt dan u dacht: u weet op ieder moment precies wat uw aan rekeningen kunt verwachten.

  BrancheView Budgetverbruik geeft u een totaalinzicht in de beschikbare bestedingsruimte door gerealiseerde cijfers af te zetten tegen aangegane verplichtingen. Een overzicht:
  – Direct zicht op beschikbaar budget, budgetruimte en gerealiseerde kosten.
  – Altijd actueel beeld van financiële positie voor tijdige bijsturing.
  – Budgetruimte op ieder moment duidelijk: geen nieuwe aanspraken op reeds uitgeputte budgetten.
  – Uitgaven beter beheersbaar.
  – Meer controle door fiatteren van verplichtingen (in combinatie met de module Fiattering Verplichtingen).
  – Foutenminimalisatie bij inboeken factuur door overname boekingsparameters uit verplichting.

  Deze module kunt u uitbreiden met de volgende modules: Budgetverbruik / Verplichtingen – Fiattering, Budgetverbruik / Verplichtingen – Activiteiten, Budgetverbruik / Verplichtingen – Pro Forma mutaties, Budgetverbruik / Verplichtingen – Historie

  3.250,00
 • Budgetverbruik / Verplichtingen – Activiteiten

  Gekoppeld aan AccountView Relatiebeheer of CRM kunnen alle activiteiten worden gekoppeld aan een algemene of specifieke uitstaande verplichting. Aldus krijgt u een volledig beeld van alle doorlopen activiteiten en gemaakte afspraken in de acquisitietrajecten.

  Deze module is een uitbreiding op Budgetverbruik / Verplichtingen.

  595,00
 • Budgetverbruik / Verplichtingen – Fiattering

  Aankoopopdrachten kunnen vanuit verschillende afdelingen/niveaus binnen uw organisatie worden geïnitieerd. Het hoeft nauwelijks betoog dat het voor een gezond uitgavepatroon van uw organisatie noodzakelijk is om dat proces van aanvraag tot definitieve opdracht zorgvuldig te bewaken en te reguleren. Met BrancheView Fiattering Verplichtingen worden de medewerkers – gekoppeld aan de standaard toegangsbeveiliging van AccountView – op individueel niveau gemachtigd om aankopen tot een maximum bedrag te fiatteren. Waarbij het hele proces is onderverdeeld in de fases: ‘interne aanvraag’, ‘acquisitie’, ‘definitieve opdracht’, ‘bevestiging ontvangen’ en ‘financieel verwerkt’.

  Deze module is een uitbreiding op Budgetverbruik / Verplichtingen.

  495,00
 • Budgetverbruik / Verplichtingen – Historie

  Historisch overzicht van de verplichtingen in verschillende rapporten van gegevens die zijn verzameld op een zelfgekozen peildata. Met deze data krijgt u inzicht in het bedrag op de beginbalans, het bedrag van de verplichting op de peildatum en het werkelijk geboekte bedrag op de peildatum.

  Deze module is een uitbreiding op Budgetverbruik / Verplichtingen.

   

  1.750,00
 • Budgetverbruik / Verplichtingen – Pro forma mutaties

  Met deze uitbreidingsmodule is het mogelijk om de verplichtingen vast te leggen en zichtbaar te maken in de financiële administratie. Daarmee kan het exploitatieresultaat beter worden voorspeld en de toekomstige liquiditeitsbehoefte nauwkeuriger worden vastgesteld. Op basis van de status van de verplichting bepaalt u zelf of er een pro-forma boeking moet worden gemaakt met een daaruit volgende bijwerking op het saldo van Rekening Verplichtingen Onderweg.

  Deze module is een uitbreiding op Budgetverbruik / Verplichtingen.

  1.250,00