Financieel/Accountancy

Financieel

 • Aangepaste jaarovergang

  Voor een snelle en foutloze start van het nieuwe boekjaar

  Wanneer u bij het aanmaken van een nieuw boekjaar het saldo op een aantal grootboekrekeningen naar ‘nul’ boekt, dient u bij het bewerken van de beginbalans handmatig correctieboekingen uit te voeren. Met BrancheView Aangepaste Jaarovergang zijn die correctieboekingen niet langer nodig. Zo wint u tijd en voorkomt u gebruikersfouten.

  Mogelijkheden/voordelen van Aangepaste Jaarovergang
  – Grootboekrekeningen een dusdanig kenmerk meegeven dat ze niet worden meegenomen naar het nieuwe boekjaar.
  – Grootboekrekeningen in nieuwe boekjaar verwerken in andere grootboekrekening om redenen van efficiëntie en overzichtelijkheid.
  – Alle mutaties op een openstaande post meenemen naar het nieuwe boekjaar zodat er direct een volledige historie zichtbaar is op dit onderdeel.
  – Correcte beginbalans zonder kans op gebruiksfouten;
  – Geen handmatige correctie na overname beginbalans;
  – Volledig overzicht van alle mutaties op een openstaande post.

  495,00
 • Accountancy Bundel

  Als administratie- of accountantskantoor wilt u snel een eenvoudig de juiste informatie hebben om een klanten correct te adviseren.
  De BrancheView Accountancy Bundel is speciaal voor u samengesteld en bevat enkele krachtige BrancheView modules waarmee u nog efficiënter uw dienstverlening laat verlopen.

  4.500,00
 • Administration analyser

  In één oogopslag zien wat er speelt bij u en uw klanten

  Als ervaren accountant of administrateur houdt u zich niet alleen bezig met de zorgvuldige verwerking van de financieel-administratieve gegevens van uw klanten, u houdt bij hen ook voortdurend de vinger aan de pols. BrancheView Administration Analyser is een perfect (ondersteunend) instrument om die rol maximaal te vervullen. Goed advies begint met goed inzicht in de juiste informatie middels een ultiem praktisch dashboard waarop u alle relevante informatie van uw klant(en) overzichtelijk krijgt gepresenteerd: u ziet in één oogopslag alle positieve en negatieve ontwikkelingen van uw klant(en) middels standaard kengetallen welke u kunt selecteren maar ook kengetallen welke u zelf kunt definiëren. Administration Analyser sluit niet alleen perfect aan bij andere BrancheView modules, maar integreert ook uitstekend met externe AccountView oplossingen.

  1.750,00
 • Autoherkenning bankafschriften

  De module Autoherkenning bankafschriften herkent digitale bankafschriften en verwerkt deze in de AccountView dagboeken of in de Brancheview Codeerboeken. Wanneer u meerdere bankrekeningen hebt waarvoor transacties moeten worden verwerkt is deze module extra interessant omdat er in tegenstelling tot de mogelijkheden van AccountView geen extra kosten verbonden zijn aan de verschillende bankformaten. Alle in Nederland gangbare formaten zijn standaard beschikbaar binnen de module Autoherkenning bankafschriften.

  De module herkent afschriftregels zo volledig mogelijk afhankelijk van de inrichting van de software voor autoherkenning. Afschriftregels die niet volledig herkent worden, krijgen boekingsparameters mee zodat zij toch direct verwerkt kunnen worden in de financiële administratie. Incomplete boekingen komen op een aparte rekening uit te zoeken ontvangsten en betalingen te staan. Indien noodzakelijk maakt u achteraf in de dagboeken/codeerboeken dan de benodigde correcties.

  Gecombineerde posten voor b.v. rente en aflossing kunnen automatisch uitgesplitst worden. Ook wanneer transacties in vreemde valuta aangeleverd worden kunnen die in dezelfde verwerking direct worden verwerkt.

  895,00
 • Coderen

  Met Coderen kunt u factuurregisters, bankafschriften en kasstaten coderen. Met deze registratiefunctie kunt u een hoge productiesnelheid bereiken met uitgebreide visuele ondersteuning en selectiemogelijkheden. Vanuit één invoerscherm kunt u regel voor regel een nieuwe factuur registeren. Er is dus geen noodzaak om voor elke factuur afzonderlijk handmatig een pagina aan te maken en telkens op te slaan en weer te kiezen voor nieuw. Met één keer opslaan worden een hele serie mutaties automatisch verwerkt naar afzonderlijke bladzijden.

  U kunt rechtstreeks in het invoerscherm zowel het debiteurnummer als de zoekcode invoeren. U kunt gebruik maken van een aliascodering in plaats van een nummer voor de grootboekrekening. In een liquiditeitsmutatie kunt u in gescheiden kolommen een bedrag Bij en Af invoeren, zodat eenvoudige controle van bijvoorbeeld het bankafschrift per kolom mogelijk is. Een geaccepteerde mutatie boeking wordt direct van een groene kleur voorzien. Niet complete mutaties kunt u toch tijdelijk bewaren zonder deze te moeten verwerken.

  In combinatie met de module autoherkenning bankafschriften is er ook een groot voordeel dat de notities van de bankafschriften worden meegenomen naar de dagboeken.

  650,00
 • Coderen betaal- en incasso-opdrachten

  Met deze module beschikt over een unieke en optimale vorm van samenwerking tussen telebankieren en boekhouden. U kunt al uw betaal- en incasso-opdrachten van inkoopfacturen, belastingdienst e.d. vanuit AccountView opgeven zonder noodzaak om daarvoor gebruik te maken van uw openstaande postenlijst.

  Werkt uitsluitend op basis van Coderen.

  295,00
 • Documentmanager financieel

  Met BrancheView DocumentManager Financieel kunnen uw medewerkers zich veel efficiënter, accurater en effectiever bezighouden met de afhandeling van openstaande posten en daarmee een ideaal instrument om de liquiditeit van de onderneming aanzienlijk te vergroten.

  – Aanmaningen en /of andere documenten volledig geautomatiseerd versturen middels e-mail en/of fax.
  – Met één druk op de knop tegelijkertijd mailen/faxen en/of printen van een hele reeks vooraf gedefinieerde documenten: openstaande posten (betaalopdrachten, incasso opdrachten, aanmaningen), (kopie)facturen en andere klant gerelateerde documenten.
  – Leverancier of klant vooraf informeren over aanstaande betaalopdracht of incasso (voorkomt onnodige vragen over betalingsverkeer).
  – Documenten automatisch in taal en valuta van klant opmaken, opslaan, afdrukken en/of versturen.
  – Verstuurde documenten (per debiteur/relatie) te raadplegen vanuit stamgegevens of activiteiten
  – Toevoegen eigen functionaliteit middels AccountView scripting.

  750,00
 • Geautomatiseerde jaarovergang

  Enorme tijdwinst boeken in drukste periode van het jaar

  Met de start van een nieuw jaar hebben accountants-, administratiekantoren en ondernemingen met meerdere BV’s het razend druk met het aanmaken van een nieuw boekjaar voor de verschillende administraties. Met BrancheView Geautomatiseerde Jaarovergang kunt u  voor verschillende AccountView administraties met één druk op de knop een nieuw boekjaar aanmaken. En vervolgens kunt u ook weer een selectie van administraties geautomatiseerd bijwerken. Met deze module kan dus enorm veel tijd worden gewonnen in een periode van het jaar dat u het toch al druk genoeg heeft.

  950,00
 • Verslagcalculatie

  Met BrancheView Verslagcalculatie kunt u de financieel-administratieve cijfers op fraaie en inzichtelijke wijze grafisch weergeven. Daarmee zijn deze belangrijke gegevens ook eenvoudig te duiden door mensen die niet financieel, administratief en/of boekhoudkundig zijn onderlegd.

  BrancheView Verslagcalculatie biedt een breed scala aan uitbreidingsmogelijkheden op uw standaard AccountView verslagmodellen.
  – grafische weergave aantallen en bedragen;
  – mogelijkheid calculaties uit te voeren op gekozen rubrieken;
  – flexibele omgang met rubrieken en telrubrieken;
  – opnemen vaste waarden of berekeningen te maken;
  – per periode afdrukken én gecumuleerd.

  495,00