Handel

Handel

 • Actieprijzen retail

  Door gebruik van Actieprijzen retail kunnen in bepaalde situaties en/of periodes afwijkende prijzen worden gehanteerd. Op basis van de verkoopdatum wordt een controle uitgevoerd of andere prijzen op de verkochte artikelen van toepassing zijn. Bij gebruik van deze module kunnen tijdelijk afwijkende prijzen van artikelen, die bijvoorbeeld in een bepaalde folder of andere reclame zijn opgenomen, vooraf worden vastgelegd. Op het juiste moment worden deze prijzen automatisch geactiveerd en gedeactiveerd bij de orderinvoer. Er zijn ook opties beschikbaar voor het aanmaken van Bundelprijzen (combi’s van artikelen voor een bepaalde bundelprijs), Staffelprijzen (afwijkende prijzen/kortingspercentages bij bepaalde aantallen) en/of Prijsafspraken (prijzen per klant of specifieke prijslijsten voor een groep klanten) waarop in alle gevallen een datumbereik mogelijk is.

  1.475,00
 • Barcodering

  Voor een efficiënte afhandeling van uw goederenstroom is barcodering een onmisbaar instrument. Helaas komt het nog steeds voor dat u artikelen krijgt aangeleverd zonder, met slecht leesbare of niet werkbaar aangebrachte barcode-etiketten. Met BrancheView Barcodering kunt u vanuit AccountView Inkooporders, Inkoopfacturen, Verkooporders,Verkoopfacturen, Voorraadbladzijden, Ontvangsten en Productieorders zelf etiketten met barcode afdrukken.

  Dankzij de layout-editor van de module bent u volledig vrij in de keuze van de vormgeving en het formaat van uw etiketten. Verder biedt Barcodering u de mogelijkheid om palletartikelen of overdoosetiketten af te drukken met extra invulvelden.

  – verhoogt efficiency afhandeling goederenstroom;
  – eenvoudig direct etiketten printen;
  – passende etiketten voor iedere toepassing;
  – maximale mogelijkheden in combinatie met andere BrancheView en AccountView toepassingen

  695,00
 • Documentmanager handel I

  – orderdocument met één handeling afdrukken op verschillende printers/laders, zodat deze direct op de juiste bestemming terechtkomen;
  – orderdocument met één handeling afdrukken op verschillende formaten (orderbevestiging, pakbon, duplicaat, vrachtbrief, etiket, factuur of eigen document);
  – rapport opslaan als bestand. Keuze uit drie formaten: TxT, PDF en XML;
  – directe verwerking factuur in administratie;

  Let op! Het afdrukken naar PDF kan alleen in combinatie met AccountView Business.

  Deze module kunt u uitbreiden met Documentmanager Handel II.

  495,00
 • Documentmanager handel II

  Tijd besparen? Gebeurt het vaak dat u van een bepaalde order meerdere documenten (vrachtbrief, etiket, pakbon, factuur, duplicaten) moet afdrukken om ze vervolgens te distribueren en versturen? Dat kan met DocumentManager Handel I allemaal middels één druk op de knop!
  Nog méér tijd besparen? Met DocumentManager II kunt u die documenten ook nog eens direct per e-mail of fax versturen. Ook biedt deze uitbreidingsmodule u de mogelijkheid om Word documenten als bijlagen af te drukken en om activiteiten vast te leggen in het relatiebeheersysteem van AccountView.

  Mogelijkheden van Document Manager Handel II:
  – Alle functionaliteiten Document Manager Handel I;
  – Documenten direct e-mailen of faxen vanuit Account View;
  – Prioriteit instellen e-mailen of faxen;
  – keuzemogelijkheid niveau: algemeen of debiteur;
  – controle e-mailadres of faxnummer;
  – automatische opslag duplicaat e-mail of faxbericht;
  – Word document als bijlage afdrukken;
  – Registratie documenten in AccountView Relatiebeheer

  Deze module is enkel te gebruiken in combinatie met Documentmanager Handel I.

  255,00
 • Factuurhistorie

  Hebt u enig idee hoe vaak u oude facturen nodig heeft? Om een creditnota of herhaalorder te maken bijvoorbeeld. Met gebruikmaking van de gehele factuur, een deel of slechts één enkele regel. Eenmalig of als basis voor een hele reeks facturen. Maar er kunnen ook andere redenen zijn om oude facturen te raadplegen. Omdat er bij de afnemer iets fout is gegaan, omdat zich de vraag aandient ‘hoe dat ook alweer zat?’ of domweg omdat de belastingdienst er om vraagt.

  In alle voorkomende gevallen biedt BrancheView Factuurhistorie een zorgvuldige en overzichtelijke oplossing. Factuurhistorie bewaart alle facturen (inclusief tekstregels!) en neemt deze eenvoudig oproepbaar mee naar volgende boekjaren om gebruikt te worden als basis voor nieuwe verkooporders c.q. facturen. Indien gewenst in een compleet afwijkende lay-out (denk aan pakbonnen, garantiebewijzen, et cetera), eventueel met minder of juist extra velden. Het origineel blijft uiteraard intact.

  Mogelijkheden:
  –    gedetailleerde factuurhistorie over meerdere jaren;
  –    eenvoudig nieuwe facturen of creditnota’s maken op basis van oude facturen;
  –    tekstregels worden ook bewaard;
  –    creditnota en nieuwe factuur in één handeling;
  –    integratie met BrancheView modules Partij- en Serienummer registratie.

  395,00
 • Factuurregister

  Zeker in grotere organisaties is een zorgvuldig accorderingsproces op inkoopfacturen van uitzonderlijk belang. De ‘afstand’ tussen administratie en inkoopverantwoordelijke is door de omvang van de organisatie immers te groot voor een informeel systeem. Tegelijkertijd is de onderneming er uit oogpunt van inzicht en overzicht bij gebaat de inkoopfacturen zo snel mogelijk te verwerken in de administratie. In veel gevallen nog vóór de daadwerkelijke betaling heeft plaatsgevonden.Met BrancheView Factuurregister kunt u binnengekomen inkoopfacturen vastleggen in de administratie, exclusief de financiële verwerking. Dit laatste vindt alsnog plaats nadat de volgens een vastgelegd hiërarchisch profiel bevoegde medewerkers hun fiat hebben gegeven. Binnen dit fiatteringprofiel is exact vastgelegd welke medewerkers in welke volgorde hun akkoord moeten geven aan de betaling van een factuur. Deze fiattering kan geschieden middels een rapport (fysieke afdruk), een e-mail keten of via openstaande activiteiten in het AccountView relatiebeheersysteem. Pas dan kan de factuur worden betaald (met bijvoorbeeld AccountView Automatische betalingen).

  650,00
 • Factuursubtotalen

  Zeker bij de wat grotere, samengestelde rekeningen wil iedereen graag zien wat de verschillende onderdelen kosten. Met BrancheView Factuursubtotalen worden die subtotalen automatisch aan uw facturen toegevoegd op basis van artikelcode en artikelgroep. Hebt u zelf expliciete specificaties op basis waarvan u subtotalen wilt tonen op uw factuur (of waar uw klanten om vragen!), dan kunt u deze zelf instellen. Naast de automatische toevoeging is het mogelijk om handmatig een subtotaal toe te voegen op basis van gemarkeerde factuurregels.

  In de uitvoering biedt BrancheView Factuursubtotalen u uitgebreide lay-out mogelijkheden om de subtotalen aan te geven middels symbolen, kleuren en typogrammen (cursief of vet). De subtotalen betreffen zowel de aantallen als de bedragen.

  895,00
 • Inlezen handterminal

  Zorgvuldigheid en snelheid zijn een paradoxale combinatie. Toch zijn het de meest prominente kenmerken bij inname en uitgifte van goederen. Snelheid om de klanten zo alert mogelijk te bedienen, zorgvuldigheid om diezelfde klanten vooral ook goed te bedienen en om een adequaat voorraadbeheer te voeren. Daarom is het gebruik van een handterminal met scanmogelijkheden een onmisbaar instrument bij bedrijven waar dagelijks grote partijen goederen in- en uitgaan. De magazijnmedewerker scant de inkomende en uitgaande goederen in en met de BrancheView Inlezen Handterminal wordt deze informatie beschikbaar gesteld voor ver- en bewerking in de AccountView administratie.

  Bij goederenontvangst worden de inkomende goederen automatisch gekoppeld aan de inkooporder waar ze bij horen. Is die er niet, dan wordt de ontvangst simpelweg geregistreerd. Heeft u één van de binnengekomen artikelen direct nodig voor een verkooporder? Dan is ook dat heel eenvoudig te realiseren.

  Mogelijkheden:
  – minimaliseren foutenmarge;
  – directe koppeling tussen ontvangen goederen en openstaande inkooporders;
  – versnelde vastlegging inkoop- en verkooporders;
  – herkenning van barcode én artikelcode;
  – eenvoudige boeking voorraadcorrectie;
  – volledige ondersteuning voor bedrijven zonder magazijn(locatie);
  – compatible met diverse merken handterminals/scanners.

  695,00
 • Orders kopiëren

  De dagelijkse ‘arbeid’ brengt regelmatig verrassingen. Denk aan nieuwe collega’s, nieuw management, nieuwe klanten, een nieuw product of dienst, een nieuwe aanpak. Maar sommige ‘zaken’ keren altijd weer. Soms identiek, soms iets gewijzigd. Orders, verkoopfacturen en offertes bijvoorbeeld. Die kunnen ook verschillen natuurlijk, maar heel vaak verschilt de opdracht van een klant of aan een leverancier niet of nauwelijks van een vorige. Dan is het wel zo efficiënt dat u zo’n order, verkoopfactuur of offerte kunt kopiëren en daar waar nodig aanpassen met BrancheView Orders Kopiëren.

  De werkwijze is heel simpel. Bij het kopiëren selecteert u het oorspronkelijke document, geeft aan om welke relatie het gaat en welke gegevens overgenomen dienen te worden. Instellingen als artikelprijs, kortingspercentage, orderdatum, verkoper et cetera worden eenvoudigweg opgehaald uit het AccountView administratieprogramma. En klaar is uw nieuwe verkooporder, verkoopfactuur, inkooporder of offerte.

  895,00
 • Partijregistratie I

  Behalve om belangrijke organisatorische redenen kan Partijregistratie ook van essentieel belang zijn voor goederen die aan houdbaarheid onderhevig zijn, goederen die traceerbaar moeten zijn (bijvoorbeeld uit veiligheidsredenen) of om grip te houden op de kwaliteit van uw goederen.

  Met BrancheView Partijregistratie I kunnen partijen worden ‘aangemaakt’ op het moment dat het beste past binnen het totale systeem dat u hanteert. Dat kan zijn op het moment van bestelling, binnenkomst van goederen, levering van goederen en facturatie. Automatisch of handmatig, voorzien van de gegevens die u wenst.

  Gegevens die u per partij kunt vastleggen:
  – tenminste houdbaar tot (THT);
  – leverancier;
  – aantallen;
  – datum van aanmaak;
  – gewicht, lengte en hoogte van de partij;
  – kwaliteit of conditie.

  1.750,00
 • Partijregistratie II

  Met Partijregistratie II beschikt u naast alle functionaliteiten van Partijregistratie I over een aantal extra toepassingen waarmee u nóg meer controle heeft over uw voorraadbeheer.
  – ‘ondersteuning’ selectie partijen met aangepast scherm voor subselectie op geselecteerde magazijn (uitbreiding module Magazijnlocaties).
  – Bij opdracht tot levering automatisch voorstel partijkeuze, bijvoorbeeld op basis van (FIFO).
  – Mogelijkheid gegevensweergave op pakbon en/of factuur te bepalen. Bijvoorbeeld toevoegen THT-datum.
  – Extra rapport ‘inventarislijst’ om te bepalen waar partijen opgeslagen staan.
  – Mogelijkheid om waardering van voorraad artikelen te bepalen op basis van de gemiddelde inkoopprijs per partij en uiteraard om dat terug te rekenen per artikel.

  Deze module is enkel te gebruiken in combinatie met de module Partijregistratie I.

  1.500,00
 • Relatie artikelnummering

  Snel en eenvoudig gewenst artikel oproepen/koppelen voor een specifieke debiteur of crediteur

  U kent dat wel: uw klant hanteert voor een bepaald artikel een afwijkende artikelcodering en gebruikt bij bestellingen steeds zijn eigen code. Dat is een tijdrovende actie voor uw medewerkers bij het samenstellen van verkooporders, inkooporders of voorraadbladzijden. BrancheView Relatie artikelnummering biedt de mogelijkheid om een (of meerdere) synoniem(en) te koppelen aan één debiteur of crediteur. Bijvoorbeeld om de artikelcodering af te stemmen op die van uw debiteur. Desbetreffende synoniemen worden alléén herkend in orders voor de desbetreffende debiteur.

  Deze module is alleen te gebruiken in combinatie met BrancheView Artikelsynoniemen.

  495,00