Designer I

Designer I

Optimale efficiëntie & effectiviteit in AccountView

Er zijn geen twee bedrijven hetzelfde. Zelfs niet in dezelfde branches. Iedere onderneming kent zijn eigen aanpak, organisatie en sfeer. Maar hoe verschillend bedrijven ook mogen zijn; er is één gemeenschappelijke deler: tijd = geld. Zoveel efficiënter en effectiever u en uw medewerkers uw werk kunnen uitvoeren, zoveel beter uw onderneming rendeert. Of het nu gaat om een steenfabriek of een accountancykantoor.

Om de administratieverwerking met AccountView zo optimaal mogelijk te organiseren, heeft Brancheview Designer I en II ontwikkeld. Twee hoogwaardige, praktische modules waarmee u uw administratieverwerking aanzienlijk kunt vereenvoudigen, versnellen en verbeteren.

Voordelen Designer I:

– snellere invoer van gegevens;
– minimaliseren invoerfouten;
– automatische invulling onmisbare en/of standaardwaarden;
– opslag incomplete gegevens niet mogelijk;
– autorisatie mogelijk op niveau van gebruiker, gebruikersrol en toegangsrol.

695,00

Beschrijving

Optimale efficiëntie & effectiviteit in AccountView

Er zijn geen twee bedrijven hetzelfde. Zelfs niet in dezelfde branches. Iedere onderneming kent zijn eigen aanpak, organisatie en sfeer. Maar hoe verschillend bedrijven ook mogen zijn; er is één gemeenschappelijke deler: tijd = geld. Zoveel efficiënter en effectiever u en uw medewerkers uw werk kunnen uitvoeren, zoveel beter uw onderneming rendeert. Of het nu gaat om een steenfabriek of een accountancykantoor.

Om de administratieverwerking met AccountView zo optimaal mogelijk te organiseren, heeft Brancheview Designer I en II ontwikkeld. Twee hoogwaardige, praktische modules waarmee u uw administratieverwerking aanzienlijk kunt vereenvoudigen, versnellen en verbeteren.

Voordelen Designer I:

– snellere invoer van gegevens;
– minimaliseren invoerfouten;
– automatische invulling onmisbare en/of standaardwaarden;
– opslag incomplete gegevens niet mogelijk;
– autorisatie mogelijk op niveau van gebruiker, gebruikersrol en toegangsrol.

Hoe werkt Designer I?
Heel simpel. Designer I biedt u de mogelijkheid om uw AccountView invoerschermen in te richten op een manier die optimaal aansluit bij uw organisatie. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij zes zeer praktische functionaliteiten.

1.    Invoerfouten voorkomen door gespecificeerde veldcontroles
Nauwkeurigheid is een eerste vereiste bij administratieverwerking en uiteraard biedt AccountView standaard enkele substantiële invoercontroles waarmee de grootste calamiteiten worden voorkomen. Met Designer I realiseert u moeiteloos een hogere graad van precisie van extra veldcontroles die van specifiek belang zijn voor uw organisatie. Bijvoorbeeld een waarschuwing bij het ontbreken van het @-teken in een e-mailadres of een blokkade bij het niet invullen van een verplicht telefoonnummer.

2.    Invoerfouten voorkomen door toekennen veldeigenschappen
Efficiëntie, effectiviteit en overzichtelijkheid zijn uiteraard ook van groot belang bij de administratieverwerking. Daarom is het gebruik van invoermaskers onmisbaar bij de inrichting van uw database. Met invoermaskers zorg je er immers voor dat de gebruikers de juiste gegevens invullen in de verschillende velden. Uiteraard biedt AccountView u de meest gebruikelijke invoermaskers zoals dd-mm-jj voor een datumveld. Met Designer I beschikt u over een totaalpakket aan mogelijkheden op dit gebied. Bijvoorbeeld: woonplaats in HOOFDLETTERS of Grootboekrekeningnummers in vier cijfers. Bovendien kunt u de veldeigenschappen per gebruiker, gebruikersgroep of toegangsrol toekennen.

3.    Tijd besparen door instellen standaardwaarden
Administratieverwerking is voor een belangrijk deel een routinematig proces waarin je het maken van onnodige keuzes wilt voorkomen (kost tijd, dus geld!). Daarom biedt Designer I van BrancheView u de mogelijkheid invoervelden te voorzien van voor uw organisatie relevante standaardwaarden. Denk aan het automatisch toekennen van volgnummers voor stamgegevens of het automatisch vullen van het veld Verzamelrekening bij debiteuren en crediteuren.

4.    Zelf tabblad van binnenkomst instellen
Wanneer u uw browser opent, komt u eerst op de webpagina die als relevant startpunt beschouwt voor uw internetactiviteiten. Designer I maakt dat ook mogelijk voor uw AccountView boekhoudprogramma: bepaald zelf op welk tabblad u uw programma binnenkomt. Bijvoorbeeld het tabbblad met informatie over de facturen met bijbehorende artikelen en de status van levering.

5.    Wie mag wat zien en/of muteren?
Financieel-administratieve gegevens hebben een hoge mate van privacy-gevoeligheid. Niet iedereen die met deze gegevens werkt dient altijd inzicht te hebben in alle informatie. Laat staan veranderingen doorvoeren. Met Designer I kunt u de autorisatiemogelijkheden die AccountView u reeds biedt substantieel uitbreiden op het niveau van gebruiker, gebruikersgroep of toegangsrol. Daarbij kunt u per veld of tab precies bepalen wie wat mag zien en/of muteren.

6.    Helder overzicht met kleurkenmerken velden
Om nauwkeurig en efficiënt te weren is een overzichtelijk beeld van het geheel een noodzakelijke voorwaarde. Met Designer I beschikt u over de mogelijkheid om de velden te voorzien van een kleur naar keuze. Denk bijvoorbeeld aan een standaard kleur  voor verplicht in te vullen velden. Maar u kun ook kleuren gebruiken om de aandacht te vestigen op andere velden. Precies zoals u het nodig acht voor uw organisatie!

Praktische informatie
Designer I en II zijn een uitbreidingen op AccountView Team of AccountView Business.

Andere suggesties...

Andere suggesties…