‘Er zijn geen onmogelijkheden. Alles kan met de BrancheView App.’

Tom Koning is directeur-eigenaar van Hein Koning. Tom is 20 jaar geleden bij zijn vader Hein in dienst getreden en heeft het bedrijf in 2012 overgenomen. Sindsdien heeft hij continu geïnvesteerd in automatisering en digitalisering. “We waren er vanaf het begin bij met online boekhouden en alle stappen die daarna volgden. Je wist vooraf nooit wat wel en niet een goede investering was, maar ik zie wel dat de kantoren die meer afwachtend waren, nu echt achterlopen. En dat haal je niet even zo maar weer in.