Coderen

Coderen

Met Coderen kunt u factuurregisters, bankafschriften en kasstaten coderen. Met deze registratiefunctie kunt u een hoge productiesnelheid bereiken met uitgebreide visuele ondersteuning en selectiemogelijkheden. Vanuit één invoerscherm kunt u regel voor regel een nieuwe factuur registeren. Er is dus geen noodzaak om voor elke factuur afzonderlijk handmatig een pagina aan te maken en telkens op te slaan en weer te kiezen voor nieuw. Met één keer opslaan worden een hele serie mutaties automatisch verwerkt naar afzonderlijke bladzijden.

U kunt rechtstreeks in het invoerscherm zowel het debiteurnummer als de zoekcode invoeren. U kunt gebruik maken van een aliascodering in plaats van een nummer voor de grootboekrekening. In een liquiditeitsmutatie kunt u in gescheiden kolommen een bedrag Bij en Af invoeren, zodat eenvoudige controle van bijvoorbeeld het bankafschrift per kolom mogelijk is. Een geaccepteerde mutatie boeking wordt direct van een groene kleur voorzien. Niet complete mutaties kunt u toch tijdelijk bewaren zonder deze te moeten verwerken.

In combinatie met de module autoherkenning bankafschriften is er ook een groot voordeel dat de notities van de bankafschriften worden meegenomen naar de dagboeken.

650,00

Beschrijving

Met Coderen kunt u factuurregisters, bankafschriften en kasstaten coderen. Met deze registratiefunctie kunt u een hoge productiesnelheid bereiken met uitgebreide visuele ondersteuning en selectiemogelijkheden. Vanuit één invoerscherm kunt u regel voor regel een nieuwe factuur registeren. Er is dus geen noodzaak om voor elke factuur afzonderlijk handmatig een pagina aan te maken en telkens op te slaan en weer te kiezen voor nieuw. Met één keer opslaan worden een hele serie mutaties automatisch verwerkt naar afzonderlijke bladzijden.

U kunt rechtstreeks in het invoerscherm zowel het debiteurnummer als de zoekcode invoeren. U kunt gebruik maken van een aliascodering in plaats van een nummer voor de grootboekrekening. In een liquiditeitsmutatie kunt u in gescheiden kolommen een bedrag Bij en Af invoeren, zodat eenvoudige controle van bijvoorbeeld het bankafschrift per kolom mogelijk is. Een geaccepteerde mutatie boeking wordt direct van een groene kleur voorzien. Niet complete mutaties kunt u toch tijdelijk bewaren zonder deze te moeten verwerken.

In combinatie met de module autoherkenning bankafschriften is er ook een groot voordeel dat de notities van de bankafschriften worden meegenomen naar de dagboeken.

Extra informatie
Deze module kunt u uitbreiden met de module: Coderen – Betaal- en incasso-opdrachten.