Vanaf AccountView versie 96A hanteert Visma een nieuwe installatieprocedure waarbij als “service pack” een installatieproces wordt uitgevoerd dat we ook kennen als een “volledige installatie”. Hierdoor vindt bij het starten van AccountView een “systeemconversie” plaats.

Dit heeft tot gevolg dat er vanwege de aanwezige BrancheView uitbreiding één kleine aanvulling op dit installatieproces noodzakelijk is: Zorg ervoor dat bij de eerste keer starten van AccountView, AccountView wordt gestart met de parameter /no_custom en herstart AccountView nadat de systeemconversie is uitgevoerd (zonder deze parameter).

Doordat AccountView een systeemconversie moet uitvoeren, start AccountView met een lege API registry die daarna wordt gevuld met de inhoud van de vorige versie. Hierdoor mist AccountView echter enkele hele vroege API ingangen die essentieel zijn voor een correcte werking van de BrancheView uitbreiding. Door direct na installatie van het servicepack AccountView te starten met de parameter /no_custom leidt dit niet tot problemen.

Indien u bent vergeten om AccountView de eerste keer te starten met /no_custom, zal de systeemconversie gewoon plaatsvinden. Afhankelijk van de samenstelling van uw BrancheView uitbreiding kan het voorkomen dat u daarna een foutmelding in AccountView krijgt. Door AccountView af te sluiten en opnieuw te starten zal het probleem in de meeste gevallen zijn verholpen en is er geen aanvullende activiteit nodig.